Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

LaatuSuomen ensimmäiset suunnittelutoimistojen laatujärjestelmät arvioitiin Suomen Rakennuttajaliiton RAKLI:n, suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOL:n ja arkkitehtitoimistojen liiton ATL:n yhteisesti sopiman menettelyn mukaisesti elokuussa 1996.

Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy oli yksi seitsemästä hyväksynnän saaneesta toimistosta.


Laatujärjestelmällä tarkoitetaan yrityksessä olevien yhteisten pelisääntöjen ja hyvien toimintatapojen kokonaisuutta.

Laatujärjestelmän avulla pyritään ennakoimaan mahdollisten ongelmien ja virheiden syntyminen sekä estämään ongelmien uusiutuminen.

Tarkoituksena on poistaa moninkertainen työ, selvittää kunkin työvaiheen merkitys koko palvelutuotantoketjussa ja yksinkertaistaa toimintoja.

Lisäksi työntekijät saavat itse osallistua työnsä kehittämiseen ja suunnitteluun, mikä taas nostaa työmotivaatiota.

Laatujärjestelmän toimivuutta seurataan säännöllisin väliajoin tehtävillä sisäisillä ja ulkoisilla katselmuksilla.

Tilaajilta, käyttäjiltä, urakoitsijoilta ja arkkitehdeiltä kerätään jatkuvasti palautetta, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy, Pitkämäenkatu 11 B, 20250 TURKU, Puh. 02 2546655

  näytä normaaliversio » Ylös